Londons Historia

London grundades av romarna och gavs namnet Londinium. Denna befästa bosättning var huvudstad i romerska provinsen Brittania. Efter Romarrikets fall övergavs Londinium och en saxisk stad vid namn Lundenwic etablerades 1,5 km längre västerut (nu Aldwych) på 600-talet e. Kr.

Den gamla romerska staden återskapades ca 200 år senare. Westminster var en egen stad och säte för engelska hovet och regeringen sedan medeltiden. Snart växte Westminster och London. Från 1500-talet till det tidiga 1900-talet blomstrade London som huvudstad i det brittiska imperiet.

Stor brand under år 1666 förstörde en tredjedel av stadskärnan. Themsen hindrade elden från att nå den sydliga delen. Återuppbyggandet blev inspirerat av Paris med öppen och rymlig stadslösning. Londons växande accelererade på 1700-talet och under det tidiga 1800-talet var det den största staden i världen. Londons lokala regeringssystem kämpade för att klara av denna snabba tillväxt. Särskilt med att ge tillräckligt med infrastruktur till staden.

Under tidigt 1900-tal använde londonborna kol för uppvärmning av bostäderna. Med det särskilda klimatet orsakade detta ofta smog. Staden blev känd för den typiska Londondimman.
Under andra världskriget utsattes staden för ”Blitzen” och annan bombning av det tyska Luftwaffe. Bombningar dödade över 30000 londonbor och jämnade stora områden med marken. Återuppbyggnad under 1950 – 70-talen karaktäriserade av många arkitektoniska stilar. Och avsaknad av enhetlighet i stadsbilden.

1965 avlöstes London County Council av Greater London Council (GLC). GLC avskaffades 1986 efter konflikter mellan Margret Thatchers regering och oppositionsgrupp ledd av Ken Livingstone.
År 2000 svängde pendeln över åt andra hållet, när man skapade Greater London Authority (GLA) och man valde en förste borgmästare för staden. Ken Livingstone vann som obunden kandidat. Dock har borgmästaren och GLA begränsat ansvar och mycket liten finansiell självständighet.

London har ett maritimt klimat med liten temperaturskillnad mellan årstiderna. Somrarna är varma, ca 20-27 grader under dagtid och 12-14 på natten. På vintern är det 2-8 grader och snöfall är ganska ovanligt.