Hur rent är London?

När det gäller litterära framtoningen av London är det nästan omöjligt att inte tänka på Dickens bild i Bleak House av en stad täckt av lera och smog.

London kan ha varit en av de största städerna på jorden under ett millennium men storleken och tätheten på befolkningen har gjort det ofta mycket smutsigt. 1952 dödade smogen över 12.000 Londonbor. 1894 förutspådde The Times att varje gata i staden 1950 skulle begravas nio fot djupt i gödsel från hästarna som krävs för att hålla London i rörelse. Samtidigt före Sir Joseph Bazalgette revolutionerande avloppssystem som öppnades 1865 var staden stinkande av över 200.000 avloppsbrunnar.

En besökare till London idag skulle dock inte känna igen det som har varit platsen för sådana gotiska fasor. De stora historiska landmärkena lyser nu som fyrar och deras svärtade ytor har rensats rent.

Hemma återvinner man mer än någonsin och plikttroget sätter man sitt matavfall i biologiskt nedbrytbara majsstärkelsepåsar.

Den mest uppmärksammade symbolen för Londons renhet är säkert St Pauls Cathedral som nu efter en 15-årig restaurering är sotfritt utanför och poleras invändigt. Ansiktslyftning som kostde 40 miljoner £ och det är svårt att föreställa sig vilka mantimmar det tog att utföra.

Martin Stancliffe som övervakade rengöringen konstaterade att det tog en av laget fem år att rengöra över 150.000 stenblock och inuti var mosaiken på taket rengjord en platta i taget, alla sex miljoner av dem.

Avvecklingen av koleldade Bankside Power Station över floden 1981 innebar att St Pauls inte kommer att bombarderas av sot som det en gång var.

Men det är inte bara på ytan som London är renare. Inre delarna av staden är mindre förorenade än de har varit i århundraden. Ta Themsen till exempel som enligt Dickens kallades för ”ett dödlig avlopp” 1855. Då mänsklig avföring rann rakt ut i floden vilket sommaren 1858 fick stanken som steg från vattnet att man hade planer att flytta parlamentet till St Albans eller Oxford.

När avloppsvattnet inte förorenade floden var det läckage in i vattentillförseln vilket dödade 30.000 Londonbor i kolera. Installationen av Bazalgettes tunnlar gjorde mycket för att förbättra kvaliteten på både dricksvatten och floden men bombskador under andra världskriget satte problemet tillbaka. 1957 var syrehalten i Thames så lågt att floden dödförklarades och sträng lagstiftning införde förbud mot dumpning av industriutsläpp och avloppsvatten. Ett halvt sekel senare så kryllar Themsen i London av över 125 fiskarter där även sälar, delfiner och utter har setts.Kvaliteten på Londons dricksvatten är bättre än någonsin.

Om restaurering av St Pauls och ett återupplivande av Themsen är bra nyheter är frågan om luftkvaliteten mer irriterande. 1952 antogs Clean Air Act  vilket resulterade i en signifikant minskning av halterna av svaveldioxid som är kopplad till sjukdomar i andningsvägarna och hjärt-kärlsjukdomar.

År 1997 kom Kyotoprotoavtalet som skulle få de utvecklade länderna att minska sina koldioxidutsläpp. Som ett resultat uppmuntrades vi att köpa dieselfordon (London hade redan sin beskärda del i form av bussar och taxibilar) som släpper ut mindre koldioxid men blåser ut höga halter av kvävedioxid och sotpartiklar (Westminster och Royal Borough överskrider tillåtna gränser).

Ett program för att konvertera bussar till hybridmotorer pågår och taxirörelser kommer att ges ekonomiska incitament att investera i hybridmotorer. 2020 kommer man att se lanseringen av Ultra-Low Emission Zone i huvudstaden men aktivister av ren luft i London tror att det behövs mer omedelbara åtgärder  ”Det finns bara en sak som gör det möjligt för oss att uppfylla Världshälsoorganisationen riktlinjer för kvävedioxid i hela London och det är genom att förbjuda alla dieselfordon från de mest förorenade områdena nu

Under tiden är de män och kvinnor vars jobb är att hålla gator och grönområden rena fortsatta att städa bort. Det kostar £ 1,50 för att ta bort en bit av tuggummi från trottoaren, sex ton av saker slängs på gator i West End varje år och 200 ton hundbajs finns kvar i Royal Park.

Problemet med cigarettfimpar tas upp på ett nytt sätt genom miljövälgörenhet genom att installera röstaskkoppar utanför banker där rökare kan rösta på sin favorit fotbollsspelare genom att placera sina fimpar i en Messi eller Ronaldo askkopp.

Siffrorna kan verka skrämmande men som med alla föroreningar är både dåliga och goda nyheterna att det är konstgjorda problem. Detta innebär att lösningarna om några redan radikalt kan ändras medan andra kräver att man bör testa gränserna för människans uppfinningsrikedom.